Error: No articles to display

  • Back office ekranlarından,
  • İnternet şube üzerinden, 
  • 3.parti programlar üzerinden (FIX protokol, Gendeks API ve Web Servis ile)
  • GTrader gerçek zamanlı alım satım satım platformu

üzerinden emir giriş ve emir takibi imkanı sağlar.

Genex'in genelinde olduğu gibi emir iletimi de müşteri ve kullanıcıya göre farklılaştırılabilir. S.P.K. mevzuatına göre işlemlerin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için esnek bir yapı vardır. Emir limitleri müşteri bazında farklılaştırılabildiği gibi müşteri ve kullanıcı bazında uyarı, işlem ya da toplam limit tanımları yapılabilir. Farklı tanımlamalar daha kısıtlı olanın ön plana çıkacağı şekilde birbiriyle çakışmadan kullanılabilir. Hisse Senedi tanımlamasında farklı grup tanımları  sayesinde farklı alım/satım kısıtlamaları ve teminat değerleme tanımlamaları yapılabilir. Limit tanımı (risk kontrolü) açığa alım (nakti olmadan alım), açığa satış ve virmanlı satış (virman gelecek türde) için ayrı ayrı yapılabilir, bu işlemlere konu hisse grupları farklı seçilebilir ve yetkileri birbirinden bağımsız olarak kısıtlanabilir. Gendeks'te yapılabilen bu işlemler müşteri kartına tanımlanacak ayrı bir sözleşme (internet sözleşmesi) altında internet ve dış uygulamalar (veri sağlayıcı firma uygulamaları vb.) için de yapılabilir. İnternet sözleşmesi altında tanımlanacak parametreler  ile müşteri işlem limitleri daha da kısıtlı hale getirilebilir.

FIX Protokol üzerinden yurtdışı uygulamalardan DMA,Work Order ve kotasyon emirleri kabulü ve izlemesi yapılabilir. DMA ve Work order için farklı komisyon oranları uygulanabilir. Borsa İstanbul Pay Piyasasında Ex-APİ ve FIX Protokol altyapısı üzerinden bağlanılarak emir ve kotasyon mesajları gönderilebilmektedir.

Kapanış ve marj dosyaları BİST sitesinden otomatik olarak alınıp yüklenebilir ya da seans sonrasında veri yayın kuruluşlarından alınan ortalama fiyatlarla sistem tarafından otomatik olarak hesaplanabilir.

GİP ve SİP hisseleri ile sertifikaların ve varantların işlem yetkileri müşteri kartında farklı bir sözleşme altında hisse senedi işlem yetkilerinden bağımsız olarak tanımlanabilir. Aynı şekilde komisyonlandırılmaları da hisse senetlerinden bağımsız olabilir. Sertifikanın ve varantların sistemde gerekli olan tüm tanımlamaları dosya okutularak birkaç saniye içinde yapılabilir. Vade sonunda normal ve fiziki teslim olan sertifikaların, kar/zarar ve hisse geçişleri kolaylıkla yapılabilir.

Sepet emir ekranı ile excelde csv formatında oluşturulacak bir dosya ile çok sayıda emir aktarılabilir. Aktarılan bu emirlerden seçilenlerin ya da tümünün fiyatları alış fiyatı, satış fiyatı, en iyi fiyat, en iyi ikinci fiyat, tavan, taban ve aktif fiyat gibi seçenekler ile güncellenip, yüzdesel olarak parçalı şekilde, seçilenler veya  tümü olarak BİST'a gönderilebilir.

Detaylı bilgi için lütfen şirketimiz ile iletişime geçiniz.