Error: No articles to display

MKK ve Takasbank MBS iş süreçlerinin tümünün yapıldığı, kurum içi ve kurumlar arası virman, kıymet bloke işlemleri, fiziki hisse senedi teslim edilmesi ve teslim alınması, sermaye azaltımı, bedelli bedelsiz sermaye artırımı, temettü kullanımı ve rüçhan kullanım işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Fiziki hisse senedi teslim edilmesi ve alınması işlemleri ile hisse senedi virman ve bloke işlemlerinde kurumun ihtiyacına yönelik olarak farklı talep onay sistemleri uygulanarak iç kontrol imkanı sunulmaktadır. Sermaye artırım tanımları MKK dan alınan dosya ile sisteme tanımlanmakta ve olası kullanıcı hataları önlenmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen şirketimiz ile iletişime geçiniz.